Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prawa do wszelkich materiałów (tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych, filmowych i innych) zamieszczonych na stronie internetowej www.olimpiada.orlen.pl przysługują PKN ORLEN S.A.
Rozpowszechnianie (w tym kopiowanie, powielanie, dystrybucja, redystrybucja, modyfikowanie, publikowanie) lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, w całości lub we fragmentach, ww. materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A., jest niedozwolone.