Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wartości

Wartości olimpijskie

ico_medale_d.pngĆwiczenia fizyczne odgrywają podstawową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego i umysłowego. Sport zapewnia wszechstronny rozwój psychofizyczny oraz równomierny rozwój etyczny, społeczny, emocjonalny. Jest on nośnikiem najwyższych wartości moralnych. Osoby wychowane w duchu sportu czerpią z niego wiele wartości, przenosząc je na przestrzeń życia społecznego, rodzinnego i zawodowego.

W edukacji olimpijskiej zwraca się szczególną uwagę na zasady fair play w sporcie i w życiu codziennym, unikaniu rozmaitych form przemocy, pozostających w wyraźnej sprzeczności z założeniami sportu olimpijskiego.

Sport rozwija pozytywne postawy, uczy odpowiedzialności, systematyczności, poszanowania przepisów i drugiego człowieka. Służy także doskonaleniu własnych cech fizycznych i umysłowych. Sprzyja rozwojowi cech osobowości takich jak wytrwałość, silna wola, zdecydowanie, poczucie solidarności i koleżeństwo.
Kształtuje postawę stosowania w praktyce zasady fair play, prowadzenia czystego, pozbawionego oszustwa współzawodnictwa, kierowania się dobrem ogółu (gry zespołowe). Sport uczy również szacunku dla przegrywających, udzielania pomocy oraz stosowania się do reguł i regulaminów powszechnie uznawanych i akceptowanych.

Wychowanie olimpijskie zwiększa szansę na samorealizację, rozbudza potrzebę własnego doskonalenia się, pogłębiania wiedzy o świecie i człowieku.

Zdaniem Pierre’a de Coubertin – ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego:
„W czasach obecnych, tak pełnych wspaniałych możliwości, a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw, nowoczesny olimpizm ma być szkołą etycznego ideału i czystości moralnej, wytrzymałości fizycznej i cielesnej siły.”

Od nas tylko zależy, czy weźmiemy wartości jakie niesie sport do serca i wprowadzimy je w życie.

 


do góry